Edukacja

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

Działanie dzieci w wieku przedszkolnym nastawiane jest na poznanie otaczającej je rzeczywistości na każdej płaszczyźnie, dlatego nasze przedszkole nie jest ukierunkowane na określony profil.
Dopiero z czasem zaczynają się kształtować zainteresowania, uzdolnienia, talenty. Aby jednak mogły się wykształcić należy dać dziecku pole do działań w każdym obszarze edukacji.
Staramy się opracowywać tak program aby dzieci mogły zdobywać wiedzę w jak najszerszym zakresie.
W ramach aktywności dzieci w przedszkolu realizują edukację: językową (przygotowanie do pisania i czytania, nauka języka angielskiego)matematyczną, przyrodniczą, plastyczna, muzyczną (zajęcia rytmiczno muzyczne przy pianinie) i ruchową.

Chcąc urozmaicać i wzbogacać działania dzieci, swoją prace opieramy na ciekawych metodach pedagogicznych i wychowawczych:

Metoda odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak
Metoda nauki pojęć matematycznych wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i inne

Realizację tematów uzupełniamy poznawczymi wycieczkami w plenerze oraz wizytami ciekawych gości.
W naszym przedszkolu realizujemy program Edukacji Przedszkolnej ABC XXIw dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Co miesiąc opracowujemy bloki tematyczne, które realizujemy podczas codziennych zajęć dydaktycznych.
Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują pełną informację na temat założeń i realizowanych tematów w danym miesiącu.
Raz na kwartał spotykamy się z rodzicami na indywidualnych rozmowach na temat postepów w rozowju dziecka.

JĘZYK ANGIELSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu mówimy w dwóch językach: polskim i angielskim.
Dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny tak samo jak uczą się języka ojczystego. Najpierw osłuchują się z brzmieniem nowych słów, uczą się je rozumieć, a potem za ich pomocą komunikować. Nauka języka przyswajana w sposób naturalny sprawia że dziecko szybciej akceptuje język obcy, co ułatwia jemu późniejsze sukcesy.
W przedszkolu oprócz codziennych intensywnych warsztatów językowych lektor uczestniczy we wszystkich zajęciach grupy przedszkolnej (gry i zabawy, spacery i wycieczki, zajęcia programowe, rytmika, ubieranie dzieci, gimnastyka, usypianie itd.) Komunikowanie się lektora z dziećmi podczas pobytu w grupie przebiega tylko i wyłącznie w języku angielskim, co umożliwia ciągłą styczność dzieci z językiem angielskim i likwiduje naturalne zahamowania i stres, towarzyszący nauce języka obcego.
W przyswajaniu języka pomaga nam "Mother Goose" - http://www.facebook.com/pages/Mother-Goose-Time-Polska

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu proponujemy ciekawe zajęcia dodatkowe: (zajęcia nieobowiązkowe, płatne dodatkowo)

zajęcia taneczne (nauka tańca nowoczesnego, podstawowych kroków rożnych typów tańca)
balet
capoeira - połączenie dobrej zabawy ćwiczeń gimnastycznych przy rytmach pulsującej muzyki

fb
projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu