Organizacja przedszkola

Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez m.st. Warszawa pod Nr-em 189/PN/08

I. W przedszkolu realizujemy programy:

podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MENIS
program edukacji Przedszkolnej ABC XXI w dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

II. Przedszkole pracuje cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni:

- zatwierdzonych  ustawowo jako wolne od pracy

III. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00

IV. W przedszkolu pracujemy w dwóch grupach wiekowych:

grupa maluszków: 2,5 - 3,5 latki
grupa starszaków: 4 - 5 latki

grupy liczą 9/10 dzieci

V. W przedszkolu wszystkie dzieci są pod stałą opieką logopedy oraz psychologa. W razie potrzeby podjęta jest indywidualna terapia logopedyczna lub pomoc psychologa.

VI. Rekrutacja:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.
Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń (podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej).

VII. Opłaty:

Opłata wpisowa - 850zł (jest to opłata jednorazowa stanowiąca zapewnienie dziecku miejsca w przedszkolu przez cały okres nauki.)

I opcja
czesne (cały etat) - 850 zł miesięcznie
wyżywienie - 320 zł (16zł stawka dzienna -odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu)
Razem: 1220 zł

II opcja
czesne (pół etatu do 5 godz. dziennie) - 650zł miesięcznie 
wyżywienie - 280 zł (14zł stawka dzienna -odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu)
Razem: 930 zł

czesne dla rodzeństwa: - 25% opłaty czesnego na każde dziecko
                                        - 50% opłata wpisowa na każde dziecko

fb
projekt i wykonanie strony www: Fabryka Dizajnu