OBRAZ I DŹWIĘK

Obraz i Dźwięk

III Mikołajkowy Konkurs Gitarowy dla Dzieci

oraz Konkurs Fotograficzny dla Młodzieży

Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku ogłaszają konkursy: gitarowy i fotograficzny.

Honorowy Patronat nad imprezą sprawować będzie Prezydent Miasta Rybnik Adam Fudali.

Uwaga: Każdemu występowi konkursowemu towarzyszyć będzie realizowana na żywo cyfrowa wizualizacja wykonywanych utworów, wyświetlana przy pomocy projektora multimedialnego na ekranie projekcyjnym znajdującym się za osobą występującą. Każdy uczestnik konkursu otrzyma egzemplarz płyty VCD z zapisem występu uwieczniającym zarówno stronę muzyczną jak i wizualną.

Regulamin konkursu gitarowego:

 • 1. Konkurs gitarowy zostanie przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2009 r. w sali kameralnej PSM I i II st. w Rybniku.
 • 2. Organizatorzy przewidują dwie grupy wiekowe:
  a) I grupa (urodzeni po 5 grudnia 1998 r.)
  b) II grupa (urodzeni pomiędzy 6 grudnia 1995 r. a 5 grudnia 1998 r.).
 • 3. W konkursie - łącznie w obu grupach wiekowych - może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą według kolejności wpływu.
 • 4. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które do dnia 31 października 2009 r. wyślą kartę zgłoszenia {.doc} (wyłącznie drogą elektroniczną) wraz ze zdjęciem (w zapisie elektronicznym) na adres modran@wb.pl oraz uregulują wpisowe w wysokości 40 zł.

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA
  43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 279
  nr konta: 60 8454 1040 2002 0039 2059 0001
  (Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, O/Orzesze)
  tytułem: wpisowe na mikołajkowy konkurs gitarowy

 • 5. Do 16 listopada 2009 r. wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni - drogą elektroniczną - o szczegółach konkursu.
 • 6. Konkurs w obu grupach wiekowych jest jednoetapowy.
 • 7. W grupie I należy wykonać:
  F. Sor - 24 Pieces progressives op. 44 (jeden do wyboru spomiędzy numerów od 1 do 11) pobierz nuty {.pdf}
  Program dowolny
  (całość programu nie może przekroczyć 7 minut).
 • 8. W grupie II należy wykonać:
  M. Giuliani - Divertimenti op. 78 (jedno do wyboru) -> pobierz nuty {.pdf}
  Program dowolny
  (całość programu nie może przekroczyć 10 minut).
 • 9. Wszystkie kompozycje należy wykonać z pamięci.
 • 10. Decyzja jury jest nieodwołalna.
 • 11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia.
 • 12. Przewiduje się nagrody dla nauczycieli nagrodzonych uczniów.
 • 13. Laureaci konkursu wystąpią w koncercie laureatów.

Regulamin konkursu fotograficznego

 • 1. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla młodzieży urodzonej po 31 grudnia 1990 roku.
 • 2. Tematem konkursu jest "Gitara".
 • 3. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć lub 1 cykl zdjęć złożony maksymalnie z 5 zdjęć.
 • 4. Zgłoszone zdjęcia do konkursu muszą: być w formacie 21 cm x 30 cm, zawierać opis: imię i nazwisko autora, tytuł pracy.
 • 5. Prace należy wysłać - wraz z wypełnioną kartę zgłoszenia {.doc} - do 16 listopada 2009 roku na adres:
  Dom Kultury CHWAŁOWICE, p. Krzysztof Łapka,
  ul. 1 maja 95,
  44-206 Rybnik.
 • 6. Wpisowe na konkurs - w wysokości 20 zł (od osoby; nie zdjęcia!) - należy wpłacić na konto:
  Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary Klasycznej SILESIANA
  43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 279
  nr konta: 60 8454 1040 2002 0039 2059 0001
  (Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, O/Orzesze)
  tytułem: wpisowe na konkurs fotograficzny


 • 7. Wszystkie prace - spełniające warunki konkursu - zostaną ocenione przez artystów fotografików i wystawione podczas trwania III Mikołajkowego Konkursu Gitarowego dla Dzieci w PSM I i II st. w Rybniku od dnia 5 grudnia 2009 r.
 • 8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów odbędzie się podczas trwania konkursu gitarowego.
 • 9. Potwierdzenie przyjęcia zdjęć do konkursu zostanie wysłane uczestnikom - drogą elektroniczną - do dnia 30 listopada 2009 r.
 • 10. Zgłoszenie prac na konkurs równoznaczne jest ze zgodą na ich ewentualną prezentację na wystawach organizowanych w ośrodkach kultury Górnego Śląska i trwających aż do 30 listopada 2010 r.
 • 11. Wszystkie prace zostaną zwrócone. Sposób ich dostarczenia omówiony będzie drogą elektroniczną.

strona www - Fabryka DizajNu